Achtergrond

Naar aanleiding van de participatiewet die per 1 januari 2015 zal intreden en de intentie om medewerkers met een arbeidsbeperking een kans te bieden op de arbeidsmarkt, is Stichting de Nieuwe Kruier opgericht door drie initiatiefnemers.

Het gaat om Bernhard Nanninga van BC Group  te Zwolle, Cees-Jan Gieskes van het MKB Goed Werknemerschap en Eugene Wiegers van fysiopraktijk TopInzet, eveneens te Zwolle. Drie ondernemers die zich sterk maken voor het participeren van medewerkers met een arbeidsbeperking op de reguliere arbeidsmarkt. De combinatie van deze drie organisaties staat garant voor een professionele aanpak op het gebied van arbeidsparticipatie. Inmiddels is de organisatie uitgebreid en vernieuwd met de heren Harry Evers van Kroek & Partners Interimzorg en de heer Jon Jogger, onderwijsspecialist voor kinderen die meer moeite hebben met leren.

Het bestuur bestaat nu uit:

  • Jon Dogger - voorzitter
  • Harry Evers - secretaris
  • Bernhard Nanninga - penningmeester