Missie

De missie van Stichting de Nieuwe Kruier is medewerkers met een arbeidsbeperking of achterstand kansen bieden op de arbeidsmarkt. Om deze kansen te realiseren biedt Stichting de Nieuwe Kruier moderne methodieken aan voor de integratie van deze medewerkers in bedrijfsvoering van de relatie. De stichting biedt trainingen aan voor directies, leidinggevenden en cliënten om de uitvoering van de participatiewet en de daarbij behorende verplichtingen in goede banen te leiden en te zorgen voor een gezonde werkomgeving. Samen met de relatie zal Stichting de Nieuwe Kruier oude beroepen laten herleven in nieuwe functies – de Nieuwe Kruier(s).

Visie

Samen met de relatie wil Stichting de Nieuwe Kruier op een maatschappelijk positieve wijze een bijdrage leveren aan de ontplooiing van mensen met een arbeidsbeperking. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de leidraad in deze visie. Om optimale begeleiding en ondersteuning te bieden aan relatie en cliënt, werkt Stichting de Nieuwe Kruier nauw samen met haar netwerkrelaties als Gemeenten, Overheid, Sociale Werkplaatsen en Werkgevers.

Strategie

Stichting de Nieuwe Kruier wil op projectbasis nieuwe functies en functiegroepen ontwikkelen waarin medewerkers met een arbeidsbeperking optimaal kunnen functioneren bij reguliere werkgevers. Voorop staat dat deze functie(groep) op maat aansluit op de organisatie. Deze manier van aanpak kenmerkt zich door een uitstekende service, flexibiliteit, tijdige en juiste oplevering en een objectief advies naar de werkgever. Kortom, een deskundige partner die vanuit een onafhankelijke positie proactief met de werkgever meedenkt.

In 2017 is de strategie uitgebreid naar jongeren door het concept Wonen-Leren-Werken toe te voegen.