De Nieuwe Kruier

Begeleiding en ondersteuning

Stichting de Nieuwe Kruier is op gericht door drie specialisten op het gebied van Werk en Gezondheid. De oprichters van de stichting willen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt o.a. inzetten op maatschappelijke, positieve maar verdwenen banen. Hierbij valt te denken aan de koffiejuffrouw, kantinemedewerkster en de (nieuwe) kruier.

De participatiewet treedt per 1 januari 2015 in werking. Deze wet zorgt er voor dat medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt niet langer in sociale werkplaatsen terecht komen, maar moeten werken bij reguliere werkgevers. De stichting heeft als doel om deze mensen met een arbeidsbeperking te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Elk van de oprichters heeft specifieke vakkennis op gebied van werk en gezondheid. Door deze unieke combinatie kunnen mensen met een arbeidsbeperking uitstekend begeleidt en getraind worden.

De expertise van Stichting de Nieuwe Kruier ligt voornamelijk op:

  • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten participeren in een passende en positieve werkomgeving;

  • Verzorgen van de training Goed Werknemerschap;

  • Maatwerk bieden voor elke P&O afdeling;

  • Ondersteuning bieden bij het opzetten van de randvoorwaarden binnen de onderneming van de klant, met betrekking tot het uitvoeren van de participatiewet;

  • Detachering van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt;

  • Intermediair zijn tussen werkgever, sociale werkplaatsen, gemeenten en uitkeringsinstanties;

  • Begeleiden, ondersteunen en monitoren van de cliënt in het proces van participatie bij reguliere werkgevers.