Wat doen we nu echt?

De Nieuwe Kruier biedt een aantal eenvoudige product-diensten combinaties:

1) Opleidingen voor het Certificaat Goed Werknemerschap - Uitgevoerd door onze Partner MKBGW

2) Payroll/Detachering van gecertificeerde kandidaten - prijzen in overleg - Uitgevoerd door onze Partner BC Group (1 en 2 gecombineerd noemen wij de dubbele garantie voor werkgevers)

3) Begeleiding bij het in dienstnemen en in dienst houden van een kandidaat - Uitgevoerd door diverse partners in de regio - NL

4) Aanvragen van subsidies voor geplaatste kandidaten - tarieven in overleg

5) Verzuim en Arbodienstverlening - tarieven veel inclusief - Uitgevoerd door onze Partners BC Group

6) Fysieke en mentale begeleiding - gezond houden van de kandidaat na plaatsing - Uitgevoerd door onze Partner TopInzet de Fysiotherapeut

7) Trajecten voor Wonen-Leren-Werken, begeleiding van jongeren naar een startkwalificatie en een baan - Uitgevoerd door BC Group in samenwerking met Kroek Interimzorg e.a.

Meer weten, ga naar onze contactpagina voor meer informatie.